Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vlachovice
Vlachovice

Svoz odpadu

Sběrný dvůr Vlachovice je otevřen každou:

  • Středu od 13 - 17h.
  • Sobotu od 9 -12h.

V tuto dobu, zde, kromě našich pravidelných svozů, mohou naši občané Vlachovic a Vrbětic dovézt veškerý roztříděný odpad, který  pochází z našich obcí. Především ovšem elektroodpad, nebezpečný odpad, pytle s plasty, velkoobjemový odpad a bioodpad (trávu, větve apd.) V případě, že byste zde chtěli odevzdat velké množství Vašeho odpadu, nebo zvláštní odpad, musíte se telefonicky nahlásit a domluvit na OÚ Vlachovice, aby byl Váš požadavek posouzen a schválen.

Velkoobjemový, nebezpečný a elektrodpad

  • Je možné odevzdávat každou středu a sobotu do sběrného dvoru. Mimo tuto uvedenou dobu se lze domluvit ve výjímečných případech i na jiném termínu během týdne.
  • Je zakázáno odpad odložit před sběrným dvorem a znečišťovat tak tento prostor.

Svoz komunálního odpadu

Do popelnic se ukládá směsný komunální odpad tj. složka komunálního
odpadu po vytřídění skla, plastů, železa, objemného a nebezpečného
odpadu. Popelnice nesmí obsahovat stavební suť, zeminu, kamení,
větve, trávu, listí, výbušné a hořlavé látky, žhavý popel, kapaliny a
nebezpečný odpad. Dále nesmí obsahovat druhotné suroviny jako
např. železo, sklo.
Popelnice se pro svoz označuje evidenční známkou. Je třeba ve svozový
den je připravit a po vyprázdnění opět uklidit mimo chodník,
vozovku nebo obecní pozemek.
  • Do popelnic se ukládá směsný komunální odpad, tj. složka komunálního odpadu po vytřídění skla, plastů, železa, objemného a nebezpečného odpadu. Popelnice nesmí obsahovat stavební suť, zeminu, kamení, větve, trávu, listí, výbušné a hořlavé látky, žhavý popel, kapaliny a nebezpečný odpad. Dále nesmí obsahovat druhotné suroviny jako např. železo, sklo.

Popelnice jsou označeny štítkem s čárovým kódem. 


Ve svozový den je potřeba popelnici připravit a po vyprázdnění opět uklidit mimo chodník, vozovku nebo obecní pozemek.

 

NA SKLÁDKU - ZA ZÁVORU JE AŽ DO ODVOLÁNÍ VYVÁŽENÍ STAVEBNÍ SUTI ZAKÁZÁN!!!

nahoru