Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vlachovice
Vlachovice

CzechPOINT

czech pointKde v obci najdete pracoviště Czech POINT ?

Pracoviště Czech POINT najdete ve Vlachovicích na obecním úřadě.
Otvírací doba je shodná s pracovní dobou na obecním úřadě.

Ceník služeb

Ceník služeb

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

               100,- Kč               

50,- Kč  

Živnostenský

rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100-, Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

0,- Kč

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit ?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.

Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Obchodní rejstřík

  • IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

  • IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

  • Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

  • Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
  • Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
nahoru