Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vlachovice
Vlachovice

Muzeum Vlachovska

Muzeum lidové kultury a tradic vlachovska

Ve vlachovické usedlosti se přesunete o 110 let zpět a načichnete atmosféru doby před první světovou válkou.  

Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska můžete navštívit každou neděli od 14 do 17 hod. Ve všední den pak na požádání na tel. čísle 775 345 646.

usedlost č.p.115 Jizba

jedna z expozic muzeum

Interiér jizby, kuchyně a komory je kompletně vybavený původním jihovalašským  lidovým nábytkem a předměty z darů místních občanů a často se jedná o krásné kousky. Převážně se nacházely v hodně špatném stavu, ale podařilo se již některé opravit. Velice zajímavou a cennou částí domu je poloroubená vestavěná komora, kterých se již na Valašsku mnoho nezachovalo. Rozmístění předmětů a nábytku v interiéru bylo prováděno v úzké spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy, na základě podkladů a etnografického výzkumu na Vlachovsku místního významného faráře Františka Matýska v polovině 20. stol. Jeho unikátní etnografické dílo na Pastvách zelených zaměřené na jižní část Valašska, bude postupně formou měněných tématických expozic v muzeu představeno a zhmotňováno. Hlavními tématy bude místní lidová kultura, tradice a zvyky jižní části Valašska, s hlavním zaměřením na obce Vlachovice, Vrbětice, Křekov, Vlachova lhota a Haluzice.  

V prostorách bývalého chléva vznikla expozice o historii celé oblasti Vlachovska, mapující například i osudy zaniklého vlachovického hrádku, kaštýla a panského dvora. Velkým lákadlem jsou vystavené unikátní keramické nádoby různých velikostí, z nichž některé nemají svým tvarem obdoby, z místního archeologického naleziště Ďulův kopec, které je jedním z nejvýznamnějších evropských nalezišť lidu popelnicových polí z doby z doby 1300 – 800 před naším letopočtem.

V podkroví se nachází tématické výstavy. V jedné části je možné aktuálně zhlédnout výstavu historických lidových malovaných truhel z Vlachovska a druhá část je zaměřená na zajímavé valašské předměty - „prašťáky a súsky. 

Zajímavou součástí muzea je i turistická naučná stezkaVańatkova sušírna ovoce - stezka po vlachovských sušírnách po 8 historických dřevěných vlachovických sušírnách ovoce. Některé již místní nadšenci a majitelé opravili a suší se v nich. V České republice se jedná o jedinou stezku tohoto druhu a Vlachovice se mohou pyšnit největším množstvím funkčních starých sušíren ovoce.

nahoru