Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vlachovice
Vlachovice

Vlachovské kroje

Vlachovské krojePod záštitou  sdružení O.s. Dokopy se od září 2010, více než rok intenzivně pracovalo na rekonstrukci kroje z vlachovské farnosti z průběhu 19. stol., protože i na Valašsku nebyl kroj všude stejný a v určitých prvcích se lišil. Cílem této vědecké práce bylo zjistit a zachovat jeden z nejzajímavějších prvků zdejší lidové kultury, který z různých důvodů, jako jeden z posledních, zůstal řádně nepopsán a upadal naprosto v zapomnění. Do této doby jsme toho totiž  už o zdejším valašském, vlachovském kroji, tedy o tradičním, zde po generace zhotovovaném oblečení, jenž se dříve běžně nosilo na svátek, na všedňo, nebo na práci, v obcích na vlachovsku, už moc nevěděli…

Díky tomuto výzkumu se nalezli zajímavé doklady života našich nedávných předků a staříčků a mohli jsme získat více informací o obyčejném životě našich lidí z Vlachovska, které už zde byly často zapomenuty, nebo v představě místních lidí během doby zkresleny. Cílem rekonstrukce krojů z vlachovska bylo zjistit, zachovat a navázat na jeden z důležitých a krásných prvků místní lidové kultury, který zůstal takřka zapomenut, ale na něhož mohou být vlachovjané právem hrdí a doufáme, že se zdejší zajímavé, tradiční kroje vycházející z této oblasti, znovu obnoví a krojů které dříve na vlachovsku vzešly, bude u nás přibývat.

Kromě našeho hledání nám s touto vědeckou prací pomáhalo více odborníků, přičemž začátkem roku 2011 jsme oslovili Phdr. Blanku Petrákovou, kurátorku sbírky textilu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a vedoucí Muzea luhačovického Zálesí, jenž má s rekonstrukcemi krojů bohaté zkušenosti a jíž patří velký dík a která strávila nad bádáním o starých vlachovských krojích a jejich vývojem, spoustu volného času.

Tradiční každodenní nošení krojů zaniklo u nás na vlachovsku, především díky chudobě, levnějším továrním materiálům a přizpůsobování se blízkým typicky „miškářským“ obcím již mezi rokem 1870 – 1880, přičemž začátkem 20. stol. „ dodírali“ některé původní krojované součástky většinou jen ti nejstarší. Původní podoba kroje postupně úplně upadla, z různých důvodů, v zapomnění a to až do takového dnešního stavu, že se někteří mylně domnívali, že se ve Vlachovicích v kroji nikdy běžně nechodilo… Během 20. stol. zde sice vznikaly i nové, často i různě typologicky blízké kroje, většinou ovšem s prvky převzatými z různých oblastí, nebo se kroje z okolních dědin vypůjčovali.

Jihovalašské obce z vlachovské farnosti, již patří oblasti, kde se do valašského horského typu kroje, mísili v 19.stol. už i některé rovinné slovácké prvky. Do krojů horského typu pronikaly na přechodových územích rovinné prvky, například v použití konopnéVlachovské krojeho plátna, ve střihu některých součástek a později i v používaných materiálech apod. Pro charakter tradičního kroje ve Vlachovicích, Vrběticích i v dalších obcích vlachovské farnosti měla stěžejní význam blízkost Valašských Klobouk, Brumova a dalších jihovalašských obcí, ovšem další vliv zde sehrálo i spojení se Zálesím a Slavičínskem. Dle významných badatelů Josefa Klvani a Antonína Václavíka patřilo území jihozápadní části Valašskokloboucka – Vlachovska, pod nejsevernější oblast tzv. slavicko-bojkovského kroje, který patří mezi kroje valaško-slovácké, ale zde s převažujícími valašskými prvky.

Z důvodu malého množství dochovaných původních trojrozměrných dokladů krojovaných součástek z 19. stol., se při rekonstrukci krojů vycházelo z velkého množství různých útržkovitých písemných zdrojů a dále zlomkovitých muzejních sběrů. Rekonstrukce byla rozdělena do tří fází. V první fázi proběhla snaha o rekonstrukci podoby ženského a mužského svátečního kroje z Vlachovic z první poloviny 19. století, přičemž hlavním východiskem byl popis kroje ze dříve krojově velmi blízkého Hrádku a Divnic, ze souboru kvašů z roku 1814. Pro druhou fázi rekonstrukce byl zvolen ženský sváteční kroj z poloviny 19. století, jehož podoba vychází především ze sbírkového souboru původních vlachovských  krojových součástek dochovaných ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, doplněný o Klvaňúv popis vzniklý z počátku 20.stol.  Třetí fáze se zaměřila na rekonstrukci podoby zimní i letní varianty všedního pracovního ženského a mužského kroje z druhé poloviny 19. století.

O první tři páry zrekonstruovaných krojů se již od prvopočátku výroby staralo naše sdružení Dokopy, přičemž mohli vzniknout jen díky finančnímu přispění Obce Vlachovice. Kroje šila pod neustálým vedením paní PhDr. Blanky Petrákové a dle starých dochovaných místních krojovaných součástek z 19. stol., paní Eva Kašparová z Valašské Senice.

Kroje byly slavnostně požehnány ve Vlachovicích v kostele sv. Michala, na vlachovské hody v roce 2011. V prvních třech zrekonstruovaných krojích šli symbolicky zástupci z Křekova, Vrbětic a Vlachovic.

Výpůjčka zrekonstruovaných vlachovských krojů

(udělajte si radosť a poščajte si jich)

O první tři páry zrekonstruovaných krojů se stará o.s. Dokopy. Zrekonstruované kroje budou sloužit jako obecní kroje pro různé příležitosti a reprezentaci, přičemž si je mohou i místní občané a různé místní organizace vypůjčovat pro svoji potřebu. Během příštího roku se snad zhotoví některé chybějící zimní, krojované součástky (župica, halena…) a možná se zhotoví i další pár. Ovšem nejkrásnější by bylo, pokud by si tradiční místní kroje pořizovaly a rádi používali, alespoň při některých příležitostech, i sami místní občané z Vlachovic a okolních obcí vlachovska. Jen tak se mohou opět přirozeně obnovit a jejich krása a zajímavé místní detaily, které na vlachovsku dříve vzešly, zůstanou zachovány. I kvůli tomu se pracuje na vzniku brožury, kde se objeví kompletní informace o výsledcích výzkumu zdejšího kroje, proč má takový vzhled, včetně fotografií dochovaných krojovaných součástek, podrobného popisu vlachovského kroje a jeho variant. Vyjít by měla v první polovině roku 2012. Pokud by už přesto měl někdo zájem o informace, jak by měl vlachovský kroj vypadat a jaké jsou jeho základní znaky a odlišnosti, lze se již obrátit např. na Radka Fryzelku, tel:775 345 646 .

Vlachovjané, byli by jsme rádi, pokud by se tyto první tři páry zrekonstruovaných krojů opravdu často využívaly a měli jste z nich radost.:-) Nyní jsou uloženy v Obřadní místnosti K.D. Vlachovice, tak snad tam nebudou bývat moc často:-)

Poplatek na údržbu za výpůjčku jednoho kroje za den:

  • Pro slavnostní a kulturní akce pořádané obcí, farností a místními organizacemi, dle domluvy – ZDARMA (bez finančního poplatku)
  • Pro občany Vlachovic a okolních obcí (Křekov,Vlachova Lhota a Haluzice) – 100 Kč (či dle domluvy)
  • Kroje musí být využívány a vráceny dle daného výpůjčního řádu, v původním stavu, tedy nepoškozené a čisté. Případné opravy a čištění musí být uhrazeny.
  • S dotazem na výpůjčku vlachovských krojů se obracejte na Veroniku Matůšú tel. 732720255, nebo u Evy Vangorové na tel: 605948829
nahoru