Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vlachovice
Vlachovice

Historie

Historie a památky obce

Pohřebiště lidu popelnicových polí na Ďulově kopci

(1300 – 800 let př. n. l.)

Nejvýznamnější lokalita pohřebiště lidu popelnicových polí na Moravě, evropského významu. Nachází se přibližně 1 km severně od obce v místě zvaném Ďulův kopec. Celkem bylo na pohřebišti zaznamenáno na 407 žárových hrobů z mladší a pozdní doby bronzové, přičemž dle odhadů, je neotevřeno ještě 300 až 400 hrobů. Při rozsáhlých archeologických výzkumech bylo vykopáno velké množství keramických popelnic, keramiky, bronzové industrie, a dokonce i několik předmětů ze skla a jantaru. Nálezovou zvláštností je objevení rituálních nádob, ojedinělých svými tvary, které nemají obdoby. Spoustu těchto nálezů najdeme mimo jiné v expozici Městského muzea v nedalekých Valašských Kloboukách a několik kousků i ve vitríně na chodbě obecního úřadu ve Vlachovicích, včetně neobvyklé rituální nádoby ve tvaru boty. Ďulův kopec je známý i jako sídelní stanice z období mladší doby kamenné (40 – 30000 let před naším letopočtem). Nalezené byly především kamenné industrie místního původu.

Vodní tvrz Kaštýl

Pozůstatky vodní tvrze se nacházejí na jižním okraji obce při silnici vedoucí do Vrbětic, přibližně 50 m od řeky Vláry. Kaštýl vybudovala zřejmě vladycká rodina Vlachovských z Vlachovic, která vlastnila obec od roku 1343. Tvrz svou formou patřila k nejstarším formám sídla nižšího šlechtice, vznikla nejspíše koncem 13. stol. a zanikla v období 1703 – 1709 po nájezdech uherských povstalců – Kurucú. Dnes se z ní dochovala jen mohutná kupa trosek zarostlá trávou, kterou obklopuje ještě velmi dobře zachovaný val elipsovitého tvaru. Za ním je dnes již značně mělký vodní příkop dříve napájený vodou z Vláry.

Kostel sv. Michaela Archanděla.

Kostel svou dedikací sv. Michaelu archandělovi patří k nejstaršímKostel sv. Michaela Archanděla. na Moravě. Poprvé se ale písemně připomíná k roku 1500. Současný kostel byl vystavěn v roce 1540, ovšem jeho současná střídmá venkovská, barokní podoba je z počátku 18. stol. kdy lehl popelem za
kuruckých vpádů. Starobylost kostela dokládá objevený záklenek (ostění) gotického okenního rámu, který byl kdysi v minulosti při rozšíření kostela zazděn ve zdi presbytáře. Památkáři datovali tento architektonický prvek do doby kolem roku 1240! V kostele se nachází dřevěná soška Madony, dle výzkumu, z první poloviny 16. století, zvon Michal – Vendelín z roku 1761 a cechovní postavníky z počátku 19. století.

Panský dvůr

Nachází se nedaleko bývalé vodní tvrze, Kaštýlu. Nechalo ho postavitPanský dvůr brumovské panství na místě vypáleného, starého, dřevěného dvora po kuruckých vpádech r. 1715. Je to nejstarší a nejspíše i první zděná budova ve Vlachovicích kromě kostela a Kaštýlu. Chovali se zde do konce 19. stol. především ovce a v menším i dobytek. Do dnešního dne, se z tohoto dříve velkého dvora, jenž významně ovlivňoval obyvatele v celém okolí, dochovala jen malá severní část, které by ovšem málokdo hádal, že je stará takřka 300 let.

Roubená dřevěná zvonice z poloviny 19. století

Nachází se v centrální části Vrbětic. Pro svůj ojedinělý tvar se s její kopií můžeme setkat i ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Další drobné památky:

Kaplička sv. Panny Marie, Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1771, nachází se vedle kostela, dále socha sv. Floriána, Mikulcův kříž při silnici do Vlachovic a velká spousta jiných křížů, božích muk i svatých obrázků nacházející se v přímo v obci nebo v okolní krajině, které jsou často svědky pohnutých historických událostí.

Památky lidového stavitelství

Přestože obec, bohužel, ztratila až na malé výjimky svůj valašský ráz, např. jen během 15 let byly zbourány tři z posledních šesti starých valašských dřevěnic na území obce, dají se zde stále ještě najít některé zajímavé památky lidového stavitelství, jako např. usedPamátky lidového stavitelstvílost Pačierkova, patrová roubená komora na Stržích, roubené stodoly, nebo několik zajímavých roubených sušíren na ovoce postavených většinou na pozemcích za obcí, z nichž nejzachovalejší je sušírna na ovoce z Vrbětic. Celkově jsou Vrbětice oproti Vlachovicím více zachovalé a rozhodně stojí za návštěvu. Poměrně netypickou částí obce jsou tzv. Finské domky, postavené mezi Vlachovicemi a Vrběticemi v polovině 20. stol., které sice nejsou lidovým stavitelstvím, ale svou homogenitou a kvalitním řešením a i tím, že částečně navazují na zdejší stavební formy jsou zajímavým koutem Vlachovic.

nahoru