Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vlachovice
Vlachovice

Turistické zajímavosti

„Okruh šesti dědin – Okolí obce je poměrně hustě protkáno sítí turistických a cyklistických tras vybudovaných v roce 2009 v rámci projektu mikroregionu Ploština – Okruh šesti dědin, vedoucí po turistických stezkách vybavených informačními tabulemi pojednávající o místních zajímavostech.

„Po červené“ – Turistická trasa vedoucí až z Luhačovic, lesnatým, kopcovitým terénem přes Vlachovice, dále přes Hložecký hřeben Bílých Karpat do Valašských Klobouk, pokračující až do Nedašovského Závrší.

Další oficiální cyklistická trasa 5058 vede ze Slavičína přes Vlachovice směrem na Vlachovu Lhotu a dále na Valašské Klobouky.

Turistické zajímavosti

(Zdroj: Mapy.cz)

Historické památky v blízkém okolí:

Křekov (2,5 km)

 • Hložecká kaple – Tato, pro zdejší lidi významná památka, se nachází na hřebeni Hložeckého masivu, jihovýchodně od obce v nadmořské výšce přes 600 m.n.m. Kaple Panny Marie byla postavená v roce 1953 na místě malé, staré barokní kaple. Jedná se o připomenutí tatarského vpádu a údajného zázraku a kuruckých válek v letech 1704 – 1711. Několik desítek metrů bydlí na samotě se svou rodinou výborný zdejší košíkář David Opálka, držitel ochranné známky Tradice Bílých Karpat, u něhož si můžete zakoupit jeho výrobky.
 • obcí prochází jezdecká stezka (koňská) – Vizovicko

Vlachova Lhota (2,5 km)

 • Památkově chráněná roubená chalupa
 • Socha Jana Nepomuckého z roku 1739
 • Podelhotský mlýn
 • Obcí prochází jezdecká stezka (koňská) – Vizovicko

Haluzice (4km)

 • Nejmenší a nejvýše položená obec ve Zlínském okrese
 • Starobylá valašská roubená zvonice šestibokového půdorysu

Újezd (5 km přes paseky)

 • Kostel sv. Mikuláše - mohutná empírová stavba jediná tohoto druhu na okrese, postavená v místech středověkého kostela
 • Hradiště
 • Socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol.
 • Zbytky hrádku zv. Hradištěk za kostelem – cenná archeologická lokalita
 • Nový lyžařský vlek s kvalitním sociálním zařízením a možností stravování

Brumov-Bylnice (14 km po silnici)

 • Středověký hrad Brumov – jeden z největších a nejstarších ve východní části Moravy. Založení datováno do první poloviny 12. století, na místě hradu nalezeny zbytky keltského hradiště.
 • Starý židovský hřbitov se zachovalými náhrobky
 • Kaple sv. Anny
 • Kostel sv. Václava z roku s poloviny 13 století
 • Původní domy sklářské kolonie v místní části Sidonie, kde ještě na počátku 20. století fungovala sklářská huť.

Valašské Klobouky (6km)

 • Děkanský chrám Povýšení sv. Kříže se středověkým jádrem (záp. část lodi) a renesanční přístavbou (věž), radikálně přestavěn v r. 1771
 • Stará radnice – rozsáhlý barokní dům uprostřed náměstí s prvky valašské lidové architektury. Renesanční jádro, přestavba v 17. a koncem 18. stol.
 • Mariánský sloup se sochami sv. Floriána, sv. Tekly, sv. Vendelína a Anděla Strážce z r. 1761
 • Kaple sv. Anny
 • Kamenný pranýř z pol. 16. stol., jeden z nejstarších dochovaných pranýřů v České republice
 • Kaple sv. Cyrila a Metoděje z 80. let 19. stol. s výmalbou F Lindauera
 • Městské muzeum – život a práce valašského lidu
 • Zachovalé valašské dřevěnice
 • Lyžařský vlek
 • Rozhledna Královec
 • Několik přírodních rezervací

Slavičín (7km)

 • Kostel sv. Vojtěcha ze 13. stol.
 • Barokní zámek z roku 1750 s přilehlým anglickým parkem
 • Pivečkův Lesopark
 • Městské muzeum Slavičín

Vysoké Pole (8 km)

 • Kaple Panny Marie za obcí z r. 1870
 • Malá „vodní“ kaple, s výbornou dříve velmi ceněnou vodou
 • Kamenný kříž u kapličky k obci z r. 1777
 • Kamenný kříž u kapličky nad studánkou z r. 1838
 • Dalších 7 kamenných křížů
 • Hradisko Klášťov, jediné prokázané kultovní místo ve střední Evropě – Archeologické nálezy v pozůstatcích hradiska na vrchu Klášťov byly velkým překvapením i pro odborníky, kteří v současné době hovoří minimálně o evropském významu objevů na tomto hradisku, které s největší pravděpodobností hrálo velmi významnou roli v dobách pohanství – někteří odborníci mluví o Klášťovu jako o centrálním hradisku předkřesťanských Slovanů ve východní části území České republiky.

Některé další zajímavé místa v oblasti

 • Lačnov – Lačnovské skály (12 km)
 • Nedašovské Závrší – malebná, hornatá oblast s několika přírodními rezervacemi, památkami a zachovalými lidovými tradicemi (14 km)
 • Lidečko – Čertovy skály (15 km)
 • Pulčín – Pulčínské skály (18 km)
 • Luhačovice – lázeňské město (20 km)
 • Vizovice (17 km)
 • Vršatec (SK) – Vršatecká bradla (25 km)
nahoru