Navigace

Obsah

Stránka

Zprávy

Nabídka práce - prodavačka

nabídka práce

7. 4. 2016 Zobrazit více

Vlachovické listy - březen 2016

vlachovické listy

1. 3. 2016 Zobrazit více

Jarní tvoření 17.3 v Loučce

jarní tvoření

1. 3. 2016 Zobrazit více

Vlachovické listy - únor 216

Vlachovické listy

1. 2. 2016 Zobrazit více

Termíny svozu odpadů a plastů začátkem roku 2016

svoz odpadů

Svoz komunálního odpadu

 

Z důvodu změny svozové společnosti nebyly přesně známy termíny svozů popelnic.  Do března 2016 budou svozy popelnic každý pátek.  Popelnice začnou svážet od 6.00 hod ráno.

Do popelnic se ukládá směsný komunální odpad tj. složka komunálního odpadu po vytřídění skla, plastů, železa, objemného a nebezpečného odpadu. Popelnice nesmí obsahovat stavební suť, zeminu, kamení, větve, trávu, listí, výbušné a hořlavé látky, žhavý popel, kapaliny a nebezpečný odpad. Dále nesmí obsahovat druhotné suroviny jako např. železo, sklo. Popelnice se pro svoz označuje evidenční známkou. Je třeba je večer pře svozovým dnem, nebo ve svozový den je připravit a po vyprázdnění opět uklidit mimo chodník, vozovku nebo obecní pozemek.

 

Kalendář svozu popelnic pro rok 2016 (vždy v pátek od 6 hod. ráno):

Leden: 8., 15., 22., 29

Únor: 5., 12., 19., 26.

Březen: 4., 11., 18., 25.

 

Svoz plastů

Žádáme občany, aby v určený svozový den zavázané pytle s plasty uložili v ranních hodinách před domy poblíž chodníku. Budou sbírány pouze pytle vydané obcí, tzn. ŽLUTÉ!

Kalendář svozu plastů pro rok 2016 (vždy v pondělí):

Leden: 4., 18.

Únor: 1., 15., 29.

Březen: 14., 28.

 

další měsíce budou postupně upřesněny

 

SBĚRNÝ DVŮR VLACHOVICE JE OTEVŘEN KAŽDOU SOBOTU OD 13 – 14 HOD. V tuto dobu, zde, kromě našich pravidelných svozů, mohou naši občané Vlachovic a Vrbětic dovézt veškerý roztříděný odpad, který  pochází z našich obcí. Především ovšem elektroodpad, nebezpečný odpad, pytle s plasty, velkoobjemový odpad a bioodpad (trávu, větve apd.) V případě, že byste zde chtěli odevzdat velké množství Vašeho odpadu, nebo zvláštní odpad, musíte se telefonicky nahlásit a domluvit na OÚ Vlachovice, aby byl Váš požadavek posouzen a schválen.

Je zakázáno odpad odložit před sběrným dvorem a znečišťovat tak tento prostor.


8. 1. 2016 Zobrazit méně
Zprávy

Stránka